VV Spui

Lid worden?

VV Spui wil toegankelijk zijn voor iedereen die (spelend) lid wil worden. Het beleid is erop gericht contributies betaalbaar te houden. Elk jaar opnieuw wordt in de algemene ledenvergadering bezien of en zo ja met welk percentage het lidmaatschapsgeld moet worden aangepast. In de afgelopen jaren is de vereniging erin geslaagd de contributies niet te verhogen. 

Wil je meer informatie over het lidmaatschap? Mail dan naar: ledenadministratie@vvspui.nl.

Contributie 2016-2017

Senioren (incl. waskosten) € 108,-
Junioren (A-B) € 67,-
Junioren (C-D) € 54,-
Pupillen (E-F) € 43,50  (Mini-F € 36,00)
Niet spelend € 36,-


Contributies dienen betaald te worden op het rekeningnummer NL27 INGB 0001942444 t.n.v Voetbalvereniging Spui.

Inschrijfformulier

Persoonsgegevens

Geslacht Man   Vrouw
Voorletters
Roepnaam
Achternaam
Tussenvoegsel
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Legitimatie
Legitimatienr.


Adres/Contactgegevens

Postcode
Straatnaam
Huisnummer
Toevoeging
Plaats
Land
E-mail
Telefoon
Mobiel


Voetbal

Spelend lid