VV Spui

Bestuur & Organisatie

Bestuur

Voorzitter Peter Oggel
Adres secretariaat

Joan van Ham
Brugstraat 21
4533 PE Terneuzen
06 – 5371 8088

Wedstrijdsecretaris Giel van Gelderen
06 – 4405 2465
Penningmeester

Hanna Verhelst
rekeningnummer vv Spui:
NL27 INGB 0001 9424 44

Bestuurslid materialen/bouw Piet Schuitvlot
Bestuurslid technische zaken Jaap de Pooter
Bestuurslid kantine Rein Bareman
Bestuurslid algemeen Tim Vroegop
Bestuurslid algemeen Giovanni de Pooter
Ledenadministratie Giel van Gelderen

Wedstrijdsecretariaat jeugd
Scheidsrechters

Wil Bos
06 – 8365 0816
Administratie jeugd/adviseur Giel van Gelderen
Kantine jeugd Linda Fieret
   

Vereniging

Vertrouwenspersoon Piet Penne, 0115 – 563125
Sponsoring Heidi Poortvliet
Joan van Ham
Inlichtingen via info@vvspui.nl
Gebruik sportpark door derden Peter Oggel
Consul Jan Kalisvaart
Contact gemeente Terneuzen Bram de Pooter
Terreinbeheer Bram de Pooter
Kantine (senioren) Rein Bareman, Joop Molewijk