VV Spui

Bestuur & Organisatie

Bestuur

Voorzitter

Jaap de Pooter (vervangend, functie vacant)

Secretaris

Tim Vroegop
Langs de Kreek 17
4535 CA Terneuzen
06 – 15 23 76 60

Wedstrijdsecretaris Giel van Gelderen 06 – 44 05 24 65
Penningmeester


Hanna Verhelst

Bankrekeningnummer vv Spui:
NL27 INGB 0001 9424 44

Bestuurslid materialen/bouw Piet Schuitvlot
Bestuurslid technische zaken Jaap de Pooter 06 – 20201314
Bestuurslid algemeen Vacant
Bestuurslid algemeen Giovanni de Pooter
Ledenadministratie

Tim VroegopGiel van Gelderen

Coördinatie jeugd

Jordy Seghers 06 – 14 81 27 07

Kantine jeugd  
Coördinatie wandelvoetbal Peter Oggel

Vereniging

Vertrouwenspersoon Piet Penne, 0115 – 563125
Sponsoring Heidi Poortvliet
Joan van Ham
Inlichtingen via info@vvspui.nl
Gebruik sportpark do derden Bestuur
Consul Jan Kalisvaart
Contact gemeente Terneuzen Bram de Pooter
Terreinbeheer Bram de Pooter

Kantine (senioren)

Rein Bareman, Joop Molewijk (telefoon kantine 0115 – 563 757)