VV Spui

Bestuur & Organisatie

Bestuur

Voorzitter

Vacant

Secretaris

Tim Vroegop
Langs de Kreek 17
4535 CA Terneuzen
06 – 15 23 76 60

Wedstrijdsecretaris Giel van Gelderen 06 – 44 05 24 65
Penningmeester

Hanna Verhelst
Rekeningnummer vv Spui:
NL27 INGB 0001 9424 44

Bestuurslid materialen/bouw Piet Schuitvlot
Bestuurslid technische zaken Jaap de Pooter 06 – 20201314
Bestuurslid kantine Rein Bareman
Bestuurslid algemeen Giovanni de Pooter
Ledenadministratie Tim VroegopGiel van Gelderen

Coördinatie jeugd

Jordy Seghers 06 – 14 81 27 07

Kantine jeugd Tamara Dees
Coördinatie wandelvoetbal Peter Oggel

Vereniging

Vertrouwenspersoon Piet Penne, 0115 – 563125
Sponsoring Heidi Poortvliet
Joan van Ham
Inlichtingen via info@vvspui.nl
Gebruik sportpark do derden Bestuur
Consul Jan Kalisvaart
Contact gemeente Terneuzen Bram de Pooter
Terreinbeheer Bram de Pooter
Kantine (senioren) Rein Bareman, Joop Molewijk 0115 – 563 757