VV Spui

Bestuur & Organisatie

Bestuur

Voorzitter Peter Oggel  
Adres secretariaat

Tim Vroegop
Langs de Kreek 17
4535 CA Terneuzen
06 – 1523 7660

 
Wedstrijdsecretaris Giel van Gelderen
06 – 4405 2465
 
Penningmeester

Hanna Verhelst
rekeningnummer vv Spui:
NL27 INGB 0001 9424 44

 
Bestuurslid materialen/bouw Piet Schuitvlot  
Bestuurslid technische zaken Jaap de Pooter  
Bestuurslid kantine Rein Bareman  
Bestuurslid algemeen Giovanni de Pooter  
Ledenadministratie Giel van Gelderen  

 

   
Coördinatie jeugd/adviseur Giel van Gelderen
06 – 4405 2465
 
Kantine jeugd Tamara Dees  
Coördinatie wandelvoetbal Peter Oggel  
     

Vereniging

Vertrouwenspersoon Piet Penne, 0115 – 563125
Sponsoring Heidi Poortvliet
Joan van Ham
Inlichtingen via info@vvspui.nl
Gebruik sportpark door derden Peter Oggel
Consul Jan Kalisvaart
Contact gemeente Terneuzen Bram de Pooter
Terreinbeheer Bram de Pooter
Kantine (senioren) Rein Bareman, Joop Molewijk