VV Spui

Bestuur & Organisatie

Bestuur

Voorzitter


Peter Oggel
06 – 2040 0432

 
Secretaris

Tim Vroegop
Langs de Kreek 17
4535 CA Terneuzen
06 – 1523 7660

 
Wedstrijdsecretaris Giel van Gelderen
06 – 4405 2465
 
Penningmeester

Hanna Verhelst
rekeningnummer vv Spui:
NL27 INGB 0001 9424 44

 
Bestuurslid materialen/bouw Piet Schuitvlot  
Bestuurslid technische zaken Jaap de Pooter  
Bestuurslid kantine Rein Bareman  
Bestuurslid algemeen Giovanni de Pooter  
Ledenadministratie Tim VroegopGiel van Gelderen  

 

   
Coördinatie jeugd Peter Oggel, Giel van Gelderen  
Kantine jeugd Tamara Dees  
Coördinatie wandelvoetbal Peter Oggel  
     

Vereniging

Vertrouwenspersoon Piet Penne, 0115 – 563125
Sponsoring Heidi Poortvliet
Joan van Ham
Inlichtingen via info@vvspui.nl
Gebruik sportpark door derden Peter Oggel
Consul Jan Kalisvaart
Contact gemeente Terneuzen Bram de Pooter
Terreinbeheer Bram de Pooter
Kantine (senioren) Rein Bareman, Joop Molewijk