VV Spui

Contributies

De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks op voorstel van het bestuur contributies vast. Een voorstel is niet noodzakelijk indien de contributies met maximaal het inflatiepercentage worden verhoogd. 
De penningmeester verstuurt de contributienota's in principe in de laatste week van september, of uiterlijk eerste week oktober aan de leden.

Spui hanteert in vergelijking met andere verenigingen een lage contributie om het lidmaatschap en dus de club voor iedereen toegankelijk te maken. Het bestuur streeft naar voor alle leden betaalbare bijdragen, maar is ook afhankelijk van prijsontwikkelingen en economische omstandigheden.
Het bestuur heeft mandaat inflatie procentueel in de contributie door te voeren. In overige gevallen dient het bestuur aanpassing van de ledenbijdragen ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene ledenvergadering.
De afgelopen jaren is de contributie uitgezonderd prijsontwikkelingen niet verhoogd.
Voor het seizoen 2021-2022 is de inflatie van 2 procent bijgerekend.

De contributie is inclusief waskosten van wedstrijdtenues!

Contributie seizoen 2021-2022 (1/8/2021 t/m 31/7/2022)

Senioren € 127,50
Jeugd JO17- JO19  €   79,50
Overige jeugd (mini t/m JO17) €   69,00
Wandelvoetbal 55+ €   69,00 
Niet spelend/donateur €   45,00
Club van 50 €   50,00

Contributies dienen jaarlijks uiterlijk op 1 november betaald te worden op het rekeningnummer NL27 INGB 0001942444 t.n.v Voetbalvereniging Spui.