VV Spui

Lid worden?

Via het digitale inschrijfformulier kun je je aanmelden als lid van VV Spui. Je kunt natuurlijk ook terecht op onze accommodatie aan de Sparksstraat in Spui. Je bent welkom! Wil je eerst meer informatie? Mail dan naar ledenadministratie@vvspui.nl of kom langs.Kijk voor contributies op deze pagina.

Spui gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 25 mei 2018). Lees onze privacyverklaring op de website. Met het lidmaatschap geef je toestemming om jouw gegevens te gebruiken voor clubactiviteiten, wedstrijdadministratie (KNVB) en inning van contributies. Voor (spelende) leden geldt eveneens dat je instemt met een (portret)foto voor je spelerspas.

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan moeten je ouders (of voogden) schriftelijk toestemming geven om lid te worden.

Inschrijfformulier

Persoonsgegevens

Geslacht * Man   Vrouw
Voorletters *
Roepnaam *
Achternaam *
Tussenvoegsel
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Nationaliteit *
Legitimatie
Legitimatienr.


Adres/Contactgegevens

Postcode *
Straatnaam *
Huisnummer *
Toevoeging
Plaats *
Land *
E-mail *
Telefoon *
Mobiel


Voetbal

Spelend lid