VV Spui

Ledenvergadering op vrijdag 26 oktober

Gepubliceerd op: 4 september 2018 | Algemeen

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van vv Spui vindt plaats op vrijdag 26 oktober. Leden kunnen dan hun mening geven over het gevoerde beleid. De vergadering in de kantine begint om 19.30 uur.

Voorlopige agenda:

ALGEMENE LEDENVERGADERING


1. Opening door de voorzitter

2. Notulen algemene ledenvergadering 2017

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Geld
- Financieel jaarverslag kantine seizoen 2017/2018
- Financieel overzicht vereniging seizoen 2017/2018
- Begroting seizoen 2018-2019
- Contributie 2018-2019

6. Verslag kascommissie en Verkiezing Kascommissie 2018/2019

7. Bestuursverkiezing
- Aftredend: Marian Witte en Joan van Ham
- Kandidaten voor vacante bestuursfuncties kunnen zich melden bij de secretaris, uiterlijk voor aanvang van de vergadering

8. Rondvraag

10. Sluiting

 

 

« Terug naar het overzicht

Relevant nieuws