VV Spui

Spuie, wa d'n bedrief!

Gepubliceerd op: 3 juli 2021 | Algemeen

SPUIE WADN BEDRIEF! 

't Is noe vuuftg jaor geleejen, wadister tog vee verdweenn
Spuie wa was je vroeger riek, al liep d’n ermoe van dn diek
Un durpje zoema midn int land, mee un uutgebreide middenstand
Zoas Jan Riemens in kleedieng, Jannes Aamlienk in versnaperieng

Ko de Vos maakte fietsen en schoenen en gareeln voo de boern
Leentje van Wiek an dun duuker, ad alles van gort tot suuker
Bie Jantje Goosn un soort supermart, kog je voo un cint vant schienblad
De melkboer was Frans Klien, mog jaltied nao de middag zien, want smorgens op ronde van uus tot uus, smiddags verkocht tie z.n melk thuus

De Metter was waogenmaoker vanzun stiel, maokte alles,vaonanschien tot wiel
Dan ajju Job Russeew de timmerman, die maokte dr altied vakwerk van
Dant kantoor van de PTT, tmeeste nam Jan zelf nog mee
Danest weunde Wullem Riemes, un voerman en die deej in kooln

De metser was Piet Fraajnhove, die metselde alles van rollage tot oven    
Haamlienk was nogun werme bakker, vroeg na bed en eel vroeg wakker
Gijs Boer was de dorpssmid, da was wao noe die nieuwbou zit.
De meulen staoter nog voo ’t koorn, vroeger was da van Dikshoorn

Op toekje was de durpskafee, Piet Grootaard dreef de staminee
Bie Cortvriend kon jee klompn koopn en vooje fiets anloopn
Groottransport ad Dries Veerschellieeng, die a zelf un groote pèrre stalling
Un visboer ajje d’r oek nog bie, Arjaontje de Witte op dn diek

Peet Velleman da was de kapper, geeneen echtn wastur rapper
Den grootsten super van dun diek, was de zaak van Bram van Wiek
Eel ’t Pootersdurp was tr klant en oek vee uut polderland
Voo tgroentje weunde Piet Moes de melkboer mee un vrouw uut Goes

Un koolnboer ajje in de straote, Piet Goossen leverde vroeg en laote
Terug na dn duuker onder an dn diek, ajje visser Kootje Cortvriend
De leste zoak was van de slaoger, van Meewis en Jan de Kroaker
Bie uusslachtiengn hadn ze ‘tgoednaor udder zin, en staoken a vroeg de brand terin
Zo noe benme Spuie rond, un eel goejjaar en eel gezond.

SIETSE DE SMET

FOTO DE NEDERLANDSE MOLEN DATABASE

« Terug naar het overzicht

Relevant nieuws