VV Spui

Club van 50

Draagt u VV Spui ook een warm hart toe? En wilt u een kleine bijdrage leveren aan de club? U kunt natuurlijk lid of donateur worden, maar voor (financiële) ondersteuning heeft Spui ook de Club van Vijftig.
Dat zijn mensen die jaarlijks belangeloos vijf tientjes overmaken op rekeningnummer NL27INGB0001942444 ten name van Voetbalvereniging Spui met vermelding van Club van 50 en uw naam.

Uw naam wordt vermeld op de website en in de kantine. En Spui is vanzelfsprekend vooral dankbaar! Want met uw gift kunnen spelmaterialen worden aangekocht.

U kunt u ook melden via penningmeester@vvspui.nl